Начало / Новини / Месечни данни за дейността на Телефонния информационен център на КФН

Месечни данни за дейността на Телефонния информационен център на КФН

Днес се навършва един  месец от откриването на телефонния  информационен център на  КФН. На телефон 0900 32 300  хората от цялата страна могат  да получават  експертен отговор на въпроси, свързани с капиталовия, застрахователния и осигурителния пазар.
За периода на функциониране на информационния център  са постъпили 161 обаждания. Преобладаващият тип въпроси са в  областта на капиталовия пазар - 106, застрахователен пазар - 39, а останалите са свързани с проблематиката на осигурителния пазар.
     Най- често задаваните въпроси от гражданите в сферата на капиталовия пазар са за телефон и адрес на бивши приватизационни фондове, понастоящем холдинги или инвестиционни дружества, както и за дивиденти, разпределяни от тях. Общият брой обаждания по тази тема е 53. Друг вид запитвания, постъпващи в информационния център, са за механизмите на търговия с ценни книжа, компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове, като постъпилите обаждания са 30. Преобладаващата  възрастова група на хората, търсещи информация, е  31-55 г.
     В областта на застраховането гражданите се интересуват най- вече за процедурата по подаване на жалба срещу застраховател и за застраховка "Гражданска отговорност"-минимални премии, лимити на отговорност. Друга обсъждана тема е тази за застрахователните дружества в несъстоятелност или ликвидация. Възрастовата група  е  31-45 г.
    Относно осигурителния пазар са постъпили най-малко на брой обаждания, като те са свързани с удържаните от пенсионните фондове такси, постигната доходност и процедура за промяна на фонд за допълнително пенсионно осигуряване. Хората, допитващи се до комисията, са на възраст от 20- 45 г..
Запитванията постъпват най-често от София, въпроси има от Бургас, Варна, Пловдив и  други градове.