Начало / Новини / Любомир Стефанов е одобрен за член на съвета...

Любомир Стефанов е одобрен за член на съвета на директорите на ИП „Д. И. С. Л. Секюритис” АД

Управление “Надзор на инвестиционната дейност” издаде решение, с което одобрява Любомир Стефанов за член на съвета на директорите на ИП „Д. И. С. Л. Секюритис” АД, избран с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 29.03.2010 г.
Решение 266 може да намерите в раздел "Административни документи".