Начало / Новини / „Кюстендилски индустриален парк” АД се отписва като публично дружество

„Кюстендилски индустриален парк” АД се отписва като публично дружество

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, отписа „Кюстендилски индустриален парк” АД (в ликвидация), гр. Кюстендил и издадената от дружеството емисия акции от регистъра, воден от КФН. Емисията е в размер на 237 767 лева, разпределена в 237 767  броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. В Комисията за финансов надзор е постъпило уведомление във връзка със заличаване на „Кюстендилски индустриален парк” АД - в ликвидация, гр. Кюстендил от търговския регистър поради ликвидация.

Решение 977 може да намерите в раздел "Административни документи".