Начало / Новини / Квестор е назначен в италианско застрахователно...

Квестор е назначен в италианско застрахователно дружество, което има право да извършва застрахователна дейност и в България

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че на 20.05.2010 г. КФН е получила информация за откриване на производство по назначаване на квестор по отношение на застрахователното дружество от Италия:  Arfin Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. с адрес Milan, viale Nazario Sauro 14. Отнети са временно правомощията на изпълнителните органи на дружеството.
Датата на влизане в сила на решението е 14 април 2010 г. Назначеният квестор е: Mr. Angelo Cremonese
Институцията, която осъществява финансов надзор върху застрахователя и надзор в производството е Институцията за застрахователен и пенсионен надзор на Италия - ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Via del Quirinale, 21 00187 Roma.
Приложимият закон в производството по принудителна ликвидация е law n. 576 of 12 August 1982.
Решението е публикувано в the Italian Official Journal и в бюлетина ISVAP и уеб-страницата.
Уведомяваме заинтересованите лица, тъй като това дружество има право да извършва застрахователна дейност и в България при свободата за предоставяне на услуги.