Начало / Новини / Комитетът на европейските застрахователни...

Комитетът на европейските застрахователни и пенсионни надзорни органи (CEIOPS) публикува Покани за заявяване на интерес за участие в Консултативни групи на заинтересовани лица в сферата на застраховането и сферата на професионалното пенсионно осигуряване

На 1 януари 2011 г. ще започне да функционира новият европейски надзорен орган в областта на застраховането и пенсионното осигуряване (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA)) и към него ще бъдат създадени две Консултативни групи на заинтересовани лица в сферата на застраховането и презастраховането и съответно в сферата на професионалното пенсионно осигуряване. Групите се създават с цел улесняване на консултациите със заинтересованите страни в области, свързани със задачите на EIOPA. Предвижда се EIOPA да провежда консултации с консултативните групи във връзка с изготвяне на законодателство от второ ниво (регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение), както и по отношение на насоки и препоръки. В тази връзка Комитетът на европейските застрахователни и пенсионни надзорни органи е изготвил две покани за заявяване на интерес от страна на потенциално заинтересовани лица.
Консултативните групи ще се състоят от по 30 членове, избрани да представляват в балансирано съотношение представители на застрахователни и презастрахователни предприятия, застрахователни посредници, съответно представители на професионалните пенсионни институции, действащи в ЕС, техни служители, както и потребители на застрахователни и презастрахователни услуги, съответно ползватели на услугите на професионалните пенсионни институции, представители на малки и средни предприятия, представители на съответните професионални асоциации, а също така и изтъкнати представители на академичните среди.

Крайният срок за подаване на документите на заинтересованите кандидати е 31 декември 2010 г. В документите за кандидатстване трябва ясно да е обозначено в коя консултативна група иска да участва кандидатът. Линкът, на който може да намерите документите за кандидатстване, както и допълнителна информация за поканата за заявяване на интерес и за двете консултативни групи, е следният:
https://www.ceiops.eu/about-ceiops/calls-for-expression-of-interest-eiopa/index.html