Начало / Новини / Комитетът на европейските регулатори по ценни...

Комитетът на европейските регулатори по ценни книжа (CESR) публикува консултационен документ с цел да получи обратна информация от пазарните участници относно проблеми, свързани с различията в националните законодателства за ценни книжа

Една от основните цели на Комитета на европейските регулатори на ценни книжа (КЕРЦК) е да осигурява условия за сближаване на практиките по прилагането на  законодателството на ЕС в областта на цените книжа. За целта през март 2003 г. се създаде група за партньорски натиск, наречена „Група за контрол”, с основна задача да подпомага сближаването на надзорните практики.
По време на своята среща на 27 януари 2009 г. „Групата за контрол” взе решение да публикува консултационен документ с цел да получи обратна информация от пазарните участници относно практически проблеми, свързани с различията в националните законодателства за ценни книжа. Отговорите, които бъдат получени от пазарните участници, ще бъдат обсъдени от „Групата за контрол” и ще бъдат отразени в работната програма на групата за 2009 г.
С въпросния консултативен документ се канят пазарните участници  да отговорят на въпроси, свързани с текущата работна програма, която е приложена към документа, както и да поставят за разглеждане конкретни проблеми, които трябва да бъдат изследвани. Някои конкретни въпроси са във връзка с Директивата за прозрачността и Директивата за търговите предлагания. Приложена е и таблица с темите, които са определени от „Групата за контрол” като вероятни теми от Работната програма за 2009 г. 
Канят се заинтересованите лица да изпращат своите отговори чрез Интернет страницата на КЕРЦК (www.cesr.eu), в раздел „Консултации”, като имат предвид, че консултацията приключва на 7 април 2009 г. В кратък срок „Групата за контрол” ще представи резултатите от консултацията. 
Консултативният документ е публикуван и на интернет страницата на КФН, раздел „ЕС информация”, „ЕС новини/уведомления”.