Начало / Новини / Комитетът на европейските регулатори по ценни...

Комитетът на европейските регулатори по ценни книжа (CESR) организира конференция, посветена на предизвикателствата и новите моменти в областта на регулацията и надзора на пазарите на финансови инструменти

Конференцията, организирана от Комитета на европейските регулатори по ценни книжа (CESR),  ще се проведе на 23 февруари 2009 г. в Париж, Франция. По време на събитието ще бъдат дискутирани теми от съществено значение за финансовите регулатори, като продължаващата финансова криза и какво ще е нейното отражение върху регулаторните практики в бъдеще и върху единния пазар на ЕС. Ще бъдат обсъдени също и новостите в ЕС законодателството в сферата на инвестиционния мениджмънт.
На конференцията ще присъстват високопоставени  представители на институциите от ЕС, на европейските финансови регулатори и финансовите институции. Водещи лектори в събитието ще бъдат:
- Жан-Клод Трише  – президент на Европейската централна банка
- Первенш Берес  – председател на Икономическата комисия в  Европейския парламент
- Юрген Холмквист   - генерален директор „Вътрешни пазари”, Европейска комисия
- Джейми Каруана  - Директор „Валутни и капиталови пазари”, МВФ
-Деван Шарма – президент  на  Standard & Poor’s
- Етиопис Тафара  – Директор „Международни отношения”, Комисия по ценни книжа и фондови   борси на САЩ
Конференцията ще се състои в Palais Brongniart  - бившата сграда на френска фондова борса, намираща се на Place de la Bourse, 75002 Париж, Франция
От името на CESR КФН отправя покана за участие в конференцията  към представителите на българската инвестиционна общност. Повече подробности за конференцията, както и програмата на събитието са публикувани на Https://cesr.phileog.com . Програмата е публикувана и на интернет страницата на КФН, раздел „ЕС информация”, „ЕС новини/уведомления”.