Начало / Новини / Комитетът на европейските регулатори на ценни...

Комитетът на европейските регулатори на ценни книжа (CESR) публикува на своята интернет страница Покана за заявяване на интерес за участие в Консултативна група на заинтересовани лица в сферата на ценните книжа и пазарите

На 1 януари 2011 г. ще започне да функционира новият европейски надзорен орган в областта на ценните книжа (Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA)) и към него ще бъде създадена Консултативна група на пазарните участници в сферата на ценните книжа. Групата се създава с цел улесняване на консултациите със заинтересованите страни в области, свързани със задачите на ESMA. Предвижда се ESMA да провежда консултации с консултативната група във връзка с изготвяне на законодателство от второ ниво (регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение), както и по отношение на насоки и препоръки. В тази връзка Комитетът на европейските регулатори на ценни книжа е изготвил покана за заявяване на интерес от страна на потенциално заинтересовани лица.
Консултативната група ще се състои от 30 членове, избрани да представляват в балансирано съотношение участниците на финансовите пазари, действащи в ЕС, техни служители, както и потребители на финансови услуги, представители на малки и средни предприятия и изтъкнати представители на академичните среди.

Крайният срок за подаване на документите на заинтересованите кандидати е 23 декември 2010 г. Линковете, на които може да намерите документите за кандидатстване, са следните:
http://www.cesr.eu/index.php?docid=7313 – Документ за кандидатстване;
http://www.cesr.eu/index.php?docid=7314 – Форма за Автобиография.

За повече информация относно Поканата за заявяване на интерес:
http://www.cesr.eu/index.php?docid=7315