Начало / Новини / Комисията за финансов надзор ще отговаря на...

Комисията за финансов надзор ще отговаря на въпроси по прилагането на MiFID2, подадени на имейл адрес mifid2@fsc.bg

Комисията за финансов надзор ще отговаря на въпроси по прилагането на MiFID2, подадени на имейл адрес mifid2@fsc.bg
 
В областта на пазарите на финансови инструменти от 3 януари 2018 г. предстои прилагането на нова нормативна уредба на европейско ниво, която включва Директива 2014/65 относно пазарите на финансови инструменти (MiFID2), Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти (MiFIR) и над 20 делегирани регламента по прилагането им, както и пакет от Насоки на ESMA. По време на проведени от Комисията за финансов надзор (КФН) специализирани семинари (http://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-organizira-seminar-za-pazarnite-uchastnitsi-na-koyto-predstavi-novata-pravna-ramka-na-osnovni-direktivi-na-es-8546.html) и при контактите с поднадзорни лица беше установено, че съществуват много неясноти и неизяснени въпроси. За целта беше създаден специален имейл mifid2@fsc.bg, на който заинтересованите лица могат да поставят въпроси относно новата правна рамка. За допълнителни подробности може да се обръщате на телефон 02 9404789.