Начало / Новини / "Комекс" АД получи отказ за отписване като публичн...

"Комекс" АД получи отказ за отписване като публичн...

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност", отказа да отпише "Комекс" АД, гр. Каспичан като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

Пълния текст на решение 792 може да намерите в раздел "Документи".