Начало / Новини / КФН започва проверка на “София филм” АД

КФН започва проверка на “София филм” АД

Във връзка с публикации в пресата, относно извършени незаконни сделки с имущество на “София филм” АД, гр. София, с оглед осъществяване надзорните правомощия на Комисията за финансов надзор /КФН/, заместник-председателят, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” към КФН, съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор,  взе решение за извършване на проверка на “София филм” АД по спазване на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/.
При констатиране на нарушения на ЗППЦК, ще бъдат предприети съответни действия.