Начало / Новини / КФН започна проверка във връзка с разкрита вътрешна...

КФН започна проверка във връзка с разкрита вътрешна информация от „Холдинг Пътища” АД

На 16.09.2010 г. в Комисията за финансов надзор (КФН) е постъпило Уведомление от „Холдинг Пътища” АД за разкриване на вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти относно промяна в дяловото участие на дъщерното дружество „Пътища и магистрали” АД в дружествата „Пътностроителна техника” АД, „Видапътстрой” АД и „Пътинженеринг-М” АД, които са част от икономическата група. Във връзка с изясняване на случая КФН започна проверка за установяване на фактическата обстановка и спазването на относимото действащо законодателство и на добрите корпоративни практики, резултатите от която ще бъдат своевременно оповестени.