Начало / Новини / КФН задължи СД на

КФН задължи СД на

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", взе решение, с което задължава СД  на "Ем Джи Елит Холдинг" АД да предложи на ОСА да не гласува т. 8 от дневния ред. Тя предвижда общото събрание да овластява лицата, управляващи и представляващи дружеството, да сключват сделки по чл. 114 от ЗППЦК.
Пълния текст на решение 409 може да намерите в раздел "Документи".