Начало / Новини / КФН задължи БФБ да отстрани несъответствието...

КФН задължи БФБ да отстрани несъответствието между системите XETRA и COBOS по отношение на видовете поръчки с цел осигуряване на равнопоставеност между инвеститорите

Заместник-председателят на КФН Димана Ранкова наложи принудителна административна мярка, с която задължава „Българска фондова борса – София” АД да разработи и приложи технически мерки, с които да осигури пълно съответствие между функционалността на системата COBOS по отношение на подаваните поръчки за сделки с финансови инструменти и функционалността на търговската платформа XETRA. Фондовата борса е задължена да изпълни изискването в срок от 30 дни от постановяване на решението за прилагане на принудителната мярка и да  представи доказателства за това в КФН в срок от 1-ден след изтичане на 30-дневния срок.
Със същото решение „Българска фондова борса – София” АД се задължава срок от 30 дни да преработи и съобрази Правилата за регистрация и работа със системата COBOS с приетия си нов Правилник за дейността на БФБ. След изтичане на срока БФБ следва да представи преработените Правилата за регистрация и работа със системата COBOS в КФН. 

Мярката се налага поради факта, че понастоящем COBOS не допуска въвеждането на „айсберг” и стоп-поръчки, както и такива с валидност за определена фаза на търговската сесия, като по този начин се нарушава основен  принцип на борсовата търговия, а именно равнопоставеността на инвеститорите.