Начало / Новини / КФН удължи срока за временното спиране от търговия на 27 дружества

КФН удължи срока за временното спиране от търговия на 27 дружества

Във връзка с постъпило на основание чл. 107, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на основание чл. 64, ал. 7 от Правилника на „Българска Фондова борса – София” АД искане от страна на Съвета на директорите на „Българска Фондова борса – София” АД за издаване на разрешение от страна на Заместник – председателя на Комисията за финансов надзор (КФН) за удължаване на срока за временното спиране от търговия на посочените по-долу дружества, КФН съобщава следното:
С Решение № 766-ФБ/15.06.2007 г., на основание чл. 15, ал. 1, т. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор, чл. 107, ал. 3 и чл. 109, ал. 5, във връзка с чл. 107, ал. 3 от ЗППЦК, както и 59, ал. 1 и 2 и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Заместник–редседателят на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, разрешава временното прекратяване на търговията с акции на следните емитенти до представяне на тримесечен отчет за първо тримесечие на 2007 г., но не по-късно от изтичане на срока за представяне на тримесечен отчет за второ тримесечие на 2007 г., или най-късно до 30.07.2007 г.:
 Оргахим АД.
 Интерлоджик имоти АД;
 Кюстендилски плод АД;
 Кремиковци АД;
 МБЕ Гара Хитрино АД;
 Месокомбинат Казанлък АД;
 Месокомбинат Смолян АД;
 Пишещи машини АД;
 Победа ТВ АД;
 Родопска слава АД;
 Сердика Кула АД;
 Естер Инвестмънт АД;
 Слънчеви лъчи АД;
 Южен индустриален парк АД.
и на посочените по-долу емитенти до представяне на тримесечно уведомление за текущия етап на производството по ликвидация или несъстоятелност за първо тримесечие на 2007 г., но не по-късно от изтичане на срока за представяне на тримесечно уведомление за текущия етап на производството по ликвидация или несъстоятелност към второ тримесечие на 2007 г., или най-късно до 30.07.2007 г., а именно:
 Машпроектинженеринг АД (несъстоятелност)
 Оранжерии АД (несъстоятелност);
 Диамант АД (несъстоятелност);
 Екарисаж Тенево АД (ликвидация);
 Енергокабел АД (несъстоятелност);
 Химко АД (несъстоятелност);
 Изотсервиз Холдинг АД (ликвидация);
 Коприна АД (несъстоятелност);
 Металокерамика И АД (ликвидация);
 Малък Искър АД (ликвидация);
 Симко АД (ликвидация);
 Сънитекс АД (несъстоятелност)
 Винарска изба Врачанска теменуга АД (ликвидация).