Начало / Новини / КФН ще съобразява надзорната си практика по...

КФН ще съобразява надзорната си практика по разследване на пазарни злоупотреби с насоките на CESR

С оглед на постигане на висока ефективност и хармонизация на прилагането на разпоредбите на Директива 2003/6/ЕО относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба) Комисията за финансов надзор взе решение, че ще съобразява надзорната си практика с трите Насоки на Комитета на европейските регулатори на ценни книжа (CESR) относно общото приложение на Директивата.
На свое заседание на 4 октомври 2012 г. КФН одобри трите Насоки на CESR и прие да ги прилага при осъществяване на надзора по разпоредбите на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПЗФИ).
Насоките на CESR са изготвени, за да подпомогнат хармонизираното прилагане на изискванията на Директивата за пазарните злоупотреби сред отделните страни членки. След проведени публични консултации, CESR публикува три отделни документа под формата на Насоки и информация относно нейното общо прилагане:
- „Първи насоки и информация относно общото прилагане на Директива 2003/6/ЕО”,
- „Втори насоки и информация относно общото прилагане на Директива 2003/6/ЕО” и
- „Трети насоки и информация относно общото прилагане на Директива 2003/6/ЕО”.

Насоките на CESR относно общото приложение на Директива 2003/6/ЕО са публикувани в раздел „Административни документи” – „Методики” – http://www.fsc.bg/Metodiki-bg-131