Начало / Новини / КФН ще проведе изпит за професионална квалификация...

КФН ще проведе изпит за професионална квалификация на застрахователни брокери на 29 март 2008 г.

На свое заседание от 23 януари 2008 г. КФН взе решение за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователни брокери и определи дата за провеждането му -  29 март 2008 г. Редът за провеждане на изпита и правилата за оценка, както и конспектът за изпита за придобиване на професионална квалификация на застрахователен брокер ще бъдат публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Документи”, „Указания и изисквания”.
Изпитната комисия е в състав :
- Ралица Агайн – зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”
- Проф. Милчо Стоименов – член на КФН
- Михаела Денева – началник отдел „Режими за предварителен надзор” в управление „Застрахователен надзор”
- Николай Петков - началник отдел „Регулаторна политика” в управление „Застрахователен надзор”
- Николай Дундов – експерт-юрист в отдел „Режими за предварителен надзор” в управление „Застрахователен надзор”