Начало / Новини / КФН ще проведе изпит за признаване на правоспособност...

КФН ще проведе изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер на 13 и 27 февруари и на 13 и 27 март 2010 г.

На свое заседание от 3 ноември 2009 г. КФН взе решение за провеждане на изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер и определи датите за провеждането му – на 13 и 27 февруари и на 13 и 27 март 2010 г. Изпитът ще включва един базов и три специализирани модула както следва:
               

                  а) базов модул – на 13 февруари 2010 г.

                  б) първи специализиран модул „Животозастраховане и здравно осигуряване” – на 27 февруари 2010 г.

                  в) втори специализиран модул „Рискови модели и общо застраховане” – на 13 март 2010 г.

                  г) трети специализиран модул „Пенсионно осигуряване” на 27 март 2010 г.

Редът за провеждане на изпита за признаване на правоспособност на отговорен актюер както и конспектите за трите модула са публикувани на страницата на комисията в раздел „Изпити за правоспособност” – „Изпити за актюер”.