Начало / Новини / КФН провежда образователен семинар за ученици

КФН провежда образователен семинар за ученици

Семинарът е посветен на небанковия финансов сектор в България и представя трите направления в работата на КФН – застрахователен, инвестиционен и осигурителен надзор.

За десети пореден път Комисията за финансов надзор ще проведе образователния семинар за учениците от професионалните гимназии по икономика в страната на тема „Небанков финансов сектор в България” от 10 до 14 септември 2012 г. Обучението се организира съвместно с Министерство на образованието, младежта и науката и Фондация ”Атанас Буров”. Тазгодишното издание на форума се реализира и с активното участие на асоциациите от небанковата финансова сфера, сред които Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД), Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО),  Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), Асоциацията на застрахователните брокери (АЗБ) и Българската асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ).(Програмата - http://www.fsc.bg/old/public/upload/files/events/Programa-1014-09-2012-2.doc)

Десетото издание на  образователната програма ще събере 26 участника от различни икономически училища в страната. Учениците ще се обучават по специално разработена програма, която включва разнообразна теоретична част и засилен акцент върху практическите елементи. Лекциите ще запознаят участниците с принципите и механизмите на капиталовия, застрахователния и осигурителния пазари, както и ще им представят най-често срещаните казуси, с които потребителите се запознават, използвайки небанкови финансови услуги. Практическата част включва посещения в КФН, ИП „Карол”, „Еврохолд България”, "АЙ ЕН ДЖИ Пенсионно осигурително дружество" и Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи (БАЗК).  По този начин учениците ще получат преки впечатления за това как реално работи “бизнесът”. Обучението ще завърши с официална церемония в сградата на КФН на 13 септември 2012 г, на която учениците ще получат удостоверения за успешно завършване на програмата “Небанков финансов сектор в България”.

Превърнала се вече в традиционно събитие, образователната програма се радва на успех и популярност не само сред учениците и учителите, но и сред представителите на бизнеса и медиите. Тази форма на обучение е част от инициативите на КФН за подобряване на финансовата грамотност на младите хора. Програмата не само ги запознава с практическите аспекти и функционирането на небанковите финансови услуги в страната, но и засилва техния интерес и разбирането им за света на финансите.