Начало / Новини / КФН представи нов проект на Тарифата за таксите пред браншовите асоциации

КФН представи нов проект на Тарифата за таксите пред браншовите асоциации

Днес, 08 декември 2010г., се проведе заседание на консултативния съвет към председателя на КФН г-н Стоян Мавродиев. На срещата присъстваха ръководството на комисията и представители на браншовите организации от небанковия финансов сектор, членове на Консултативния съвет.
Основна точка от дневния ред на заседанието беше обсъждането на работен вариант на проект на Тарифата за таксите, събирани от КФН за надзорна дейност по Закона за Комисията за финансов надзор. Проектът беше изготвен в резултат на постигнатите договорености от предишното заседание на консултативния съвет, проведено на 15 ноември 2010 г. .
На срещата бе отбелязано, че в приетия бюджет на КФН за 2011 г. не е увеличена субсидията от централния бюджет, която остава в размер на 5 360 хил. лв. Увеличението на разходната част е с 4 277 хил. лв. и е за сметка на увеличение на собствените приходи.
Проектът беше предоставен на асоциациите за предложения и препоръки, които ще бъдат дискутирани на поредното заседание на консултативния съвет, планирано за следващата седмица. След постигане на съгласие  по проекта с браншовите организации, той  ще бъде внесен за гласуване на заседание на КФН, след което ще бъде изпратен в Министерски съвет.