Начало / Новини / КФН отправя покана за обсъждане на проекта на...

КФН отправя покана за обсъждане на проекта на Наредба за документите, които са необходими за издаване на разрешение за преобразуване на пенсионноосигурително дружества и на фонд за допълнително пенсионно осигуряване

Комисията за финансов надзор прие на 19 май 2004 г. проект на Наредба за документите, които са необходими за издаване на разрешение за преобразуване на пенсионноосигурително дружества и на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията към плановете по чл. 327, ал.1, т. 3 и чл. 336, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване.

КФН отправя покана към всички заинтересовани страни да вземат участие в обсъждането на проекта на НАРЕДБАТА.
Коментари и предложения може да изпращате до 21.06.2004 г. на адрес: София 1000, пл. "Св. Неделя" 6 или на е-mail адрес: nar_documentipod@fsc.bg
 
Пълния текст на проекта на Наредбата се намира на web -страницата на Комисията за финансов надзор в раздел "Нормативна уредба" - "Проектонаредби".