Начало / Новини / КФН освободи Сосиете Женерал СА от задължението...

КФН освободи Сосиете Женерал СА от задължението за публикуване на проспект за първично публично предлагане на акции на територията на България


Проф. Милчо Стоименов, изпълняващ длъжността заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", взе решение за освобождаване на  Сосиете Женерал СА, град Париж, Франция от  задължението за публикуване на проспект за първично публично предлагане на акции на Сосиете Женерал СА на територията на Република България, съгласно условията на Международната схема за спестяване на Групата Сосиете Женерал СА за закупуване на акции от служителите на дружествата, принадлежащи към групата на Сосиете Женерал СА, съгласно решение на Съвета на директорите, взето на заседание от 11.02.2004 г.
 
Ввписа  Сосиете Женерал СА, град Париж, Франция като емитент във водения от КФН  публичен регистър.

Пълния текст на Решение 363-Е  може да намерите в раздел "Документи"