Начало / Новини / КФН организира семинар по Платежоспособност ІІ

КФН организира семинар по Платежоспособност ІІ

Семинар на тема „Пето количествено изследване на влиянието на новата регулация Платежоспособност ІІ (QIS 5)” се проведе на 15-16.07.2010 г. в х-л «Анел», гр. София. Лектори бяха водещите  експерти от италианския надзорен орган на застрахователните дружества ISVAP: Стефано Паскуалини, Джузепа Бентивеня, Анна Мария Амброзели и Джулия Авола.
Семинарът се организира от КФН в изпълнение на Туининг проект BG/2007/IB/EC/02 (дейност 3.1) с Министерство на финансите на Република Италия, по който КФН е бенефициент. Лекторите запознаха присъстващите експерти, представители на компаниите от Асоциацията на българските застрахователи, с най-новите положения в Директивата по Платежоспособност ІІ. Темата предизвика жив интерес поради своята сложност и актуалност.
Изнесените презентации са публикувани на страницата на КФН в раздел „Събития”.