Начало / Новини / Голям интерес предизвика семинарът на тема...

Голям интерес предизвика семинарът на тема MiFiD II, организиран от КФН (информация и презентации)


Експерти от КФН бяха лектори на двудневния семинар на тема Правната рамка MIFID II  и актове при прилагането й на 27 и 28.11.2017 г. С цел повишаване на информираността на участниците на капиталовия пазар за ефективното прилагане в практиката на новите правила за търговия с финансови инструменти Комисията за финансов надзор организира въпросния семинар. Семинарът предизвика голям интерес сред инвестиционната общност и участниците бяха над 170 души, представители на инвестиционни посредници, управляващи дружества и банки. Сред темите, които експертите от КФН представиха на семинара, бяха новите организационни изисквания към инвестиционните посредници във връзка с прилагането на MIFID II , условия за извършване на дейност като обвързан агент, стимули и отстъпки, изисквания за прозрачност, докладване на сключените сделки от инвестиционните посредници и от местата за търговия.

Презентациите на лекторите на семинара са публикувани в прикачените файлове.