Начало / Новини / КФН очаква коментари относно проект за Национален...

КФН очаква коментари относно проект за Национален Кодекс за корпоративно управление

КФН предлага на вниманието на всички заинтересовани лица  проект за Национален Кодекс за корпоративно управление. Той отразява добрите практики в страните – членки на ЕС и натрупаният положителен опит в прилагане на международно приети правила за корпоративно управление от страна на публичните дружества и емитенти в България. В продължение на девет месеца работна група с участието на представители на бизнеса, фондовата борса, държавната власт, неправителствените организации и академичната общност  създадоха кодекс от правила и процедури за защита правата на акционерите, за съобразяване действията на корпоративните ръководства със заинтересованите лица, за разкриване на информация и действия на корпоративните ръководства.   
На настоящия етап КФН представя проекта за Национален Кодекс за обсъждане и консултации. Вашите коментари ще улеснят работата върху окончателния вариант на кодекса и ще помогнат за неговото по-лесно възприемане и прилагане в практиката.

Очакваме Вашите мнения на адрес: karamfilov_v@fsc.bg не по-късно от 31 август 2007 г.