Начало / Новини / КФН насрочи дати за провеждане на изпити за...

КФН насрочи дати за провеждане на изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и инвестиционен консултант

На свое заседание от 1 август 2012г. Комисията за финансов надзор определи дати за провеждането на изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и инвестиционен консултант.

Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като брокер ще бъде проведен на 01 декември  (събота) 2012 г, а  изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант на 02 декември (неделя) 2012 г.
Редът за провеждане на изпитите, както и конспектите, са публикувани на интернет страницата на КФН, раздел „Изпити за правоспособност”. - http://www.fsc.bg/1-i-2-dekemvri-2012g-bg-816

Кандидатите следва да подадат необходимите документи от 01 септември до 01 октомври 2012 г. в деловодството на КФН.

В едномесечен срок КФН се произнася по заявленията за допускане до съответния изпит и уведомява писмено заявителите за взетото решение в 7-дневен срок.
Списъкът с допуснатите до изпитите кандидати ще бъде поставен на определеното за
целта място в сградата на КФН,  както и на електронната страница на комисията.
Допуснатите до изпит кандидати трябва да представят документ за внесена по сметка на КФН такса (450 лв.)  съгласно чл.1, ал.2, т. 7 от  Тарифата за таксите, събирани от КФН, приета с ПМС №126/10.05.2011г.