Начало / Новини / КФН напомня на поднадзорните лица за краен срок по вноски

КФН напомня на поднадзорните лица за краен срок по вноски

Комисия за финансов надзор напомня на всички поднадзорни лица, че крайният срок за внасяне на втора вноска от дължимата годишна такса за общ финансов надзор за 2012г. изтича на 30 септември 2012г. Размерът на вноската е ½ част от размера на годишната такса за общ финансов надзор, определен в Раздел II от Тарифата за таксите, събирани от Комисия за финансов надзор, приета с ПМС 126/10.05.2011г. (обн. ДВ бр.38/17.05.2011). Тарифата е публикувана и на интернет страницата на КФН – „Нормативна уредба” – „Тарифи”. Върху невнесената в определения срок сума се дължи лихва забава, съгласно чл.27, ал. 5 от Закона за Комисия за финансов надзор.