Начало / Новини / КФН изиска план за действие на БФБ при възникване на технически проблеми

КФН изиска план за действие на БФБ при възникване на технически проблеми

Във връзка със спирането на работата на БФБ за 1 час и 30 минути  на 13 март 2009 г. и възникналите през последния месец (23.02.2009 г. и 13.03.2009 г.) технически проблеми по време на търговските сесии на „Българска фондова борса – София” АД, Комисията за финансов надзор в рамките на своите правомощия и функции е предприела необходимите действия за изясняване на причините и обстоятелствата за възникналите проблеми.
Към настоящия момент КФН е изискала от регулирания пазар да представи информация относно конкретните ангажименти и отговорности на БФБ във връзка с нормалното техническо и функционално опериране на търговската платформа XETRA, както и в какви случаи БФБ може и/или е задължена да вземе отношение за отстраняване на възникнал технически проблем, предвид факта, че системата се администрира от Deutsche Boerse AG. Изискан е и плана за действия на БФБ при възникване на подобни проблеми.
За да се гарантира целостта и стабилността на процеса по приключване на сделките и нормалното функциониране на капиталовия пазар, КФН си запазва правото да предприеме последващи действия в рамките на своята компетентност.