Начало / Новини / КФН и фондация «Атанас Буров» раздадоха сертификати...

КФН и фондация «Атанас Буров» раздадоха сертификати на ученици за зъвършено обучение

За осми пореден път се проведе образователната програма “Небанков финансов сектор в България” за ученици от професионални гимназии по икономика в страната, организирана от Комисия за финансов надзор, Министерство на образованието, младежта и науката и Фондация «Атанас Буров». Този програма вече се е  превърнала в традиция и се радва на голям успех не само сред учениците и учителите, но и сред обществеността, тъй като са малко институциите в България, които насочват своите усилия към обучение на ученици.

Комисия за финансов надзор,  като институция, регулираща небанковия финансов сектор в България, счита за свой приоритет повишаването на финансовата култура  на населението и затова заедно с Министерство на образованието и фондация „ Атанас Буров” организира програма, насочена именно към учениците, към младото поколение, с цел задълбочаване на познанията в сферата на финансите. 
„Ние инвестираме в обучение и образование, което е най-добрата  инвестиция и се възвръща стократно” – каза г-н Борислав Богоев, заместник-председател на КФН, който раздаде сертификатите на учениците заедно с г-жа Виолина Маринова, председател на управителния съвет на Фондация „Атанас Буров”.
22 ученици и 3 учители получиха удостоверения за участие в семинара “Небанков финансов сектор в България” , който се проведе от 7 до 11 септември 2010 г. Програмата имаше теоретична и практическа насоченост. В теоретичната част учениците се запознаха с принципите и механизмите на капиталовия, застрахователния и осигурителния пазари, а практическата част включваше посещения в КФН, „БФБ-София” АД, “Елана Трейдинг” АД, ПОД „Ай Ен Джи», застрахователното дружество „Алианц” и Висшето училище по застраховане и финанси.  По този начин учениците получиха преки впечатления за това как работи “бизнеса” и натрупаха знания, които могат да им помогнат за бъдещото им професионално ориентиране.

2010_09_10_9. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.2010_09_10_3. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.2010_09_10_1. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.2010_09_10_1. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.2010_09_10_4. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.2010_09_10_6. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.2010_09_10_7. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.