Начало / Новини / КФН и CESR отправят покана към непрофесионалните...

КФН и CESR отправят покана към непрофесионалните инвеститори да се включат в дискусията по повод консултативен документ „Съдържание и форма на ключовата информация за инвеститорите, разкривана от предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценн

КФН уведомява всички заинтересовани лица, че  на заседание на председателите на Комитета на европейските регулаторни органи по ценни книжа (CESR) през октомври бе одобрен консултативен документ „Съдържание и форма на ключовата информация за инвеститорите, разкривана от предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа”. Документът е публикуван на интернет страницата на CESR - http://www.cesr.eu/index.php?page=home_details&id=239 .

Изработването на консултативния документ е част от дейността на ЕК по ревизиране на Директивата за предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (UCITS), като предложението е проспектът да бъде заменен с документ, който по форма и съдържание да бъде по-достъпен и разбираем  за дребните инвеститори.

На вниманието на непрофесионалните инвеститори и другите заинтересовани лица  КФН представя Резюме на основни въпроси за непрофесионални инвеститори, произтичащи от консултациите на КЕРЦК (CESR) относно ключовата информация, разкривана на инвеститорите за предприятията за колективно инвестиране на прехвърляеми ценни книжа (UCITS)

Молим заинтересованите страни, които биха желали да изразят мнения и препоръки  по повдигнатите в консултативния документ въпроси, да ги копират и до г-жа Христина Христова, експерт в дирекция «Надзорна дейност»,  управление «Надзор на инвестиционната дейност», КФН, на следния e-mail : hristova_h@fsc.bg