Начало / Новини / КФН е уведомена от БТК за постигнато споразумение...

КФН е уведомена от БТК за постигнато споразумение, което дава право на Новатор Телеком България да изкупи всички дялове на Адвент Интернешънал Корпорейшън във Вива венчърс Холдинг ГмбХ

На 1 декември 2005 г в Комисията за финансов надзор е постъпило писмо от Българска Телекомуникационна Компания АД, с което дружеството съобщава за получено уведомление от мажоритарния си акционер Вива Венчърс Холдинг ГмбХ, Виена, че Новатор Телеком България, притежавано от международния инвеститор Тор Бьорголфсон и Адвент Интернешънал Корпорейшън са постигнали споразумение, което дава право на Новатор да изкупи всички дялове на Адвент във Вива венчърс. Действието на споразумението е под условие, че бъде получено одобрение от съответните власти.

В тази връзка Комисията за финансов надзор е изискала допълнителна информация за установяване на лицата, включително и тези упоменати по-горе, които притежават пряко, чрез свързани лица или непряко гласове в общото събрание на БТК, с оглед спазване на изискванията на чл. 149 ЗППЦК за отправяне на търгово предложение към акционерите на БТК.