Начало / Новини / КФН е изразила становище по прехвърляне на застрахователния...

КФН е изразила становище по прехвърляне на застрахователния портфейл от “TT Club Mutual Insurance Limited” към “TT Club BV”


„Комисията за финансов надзор беше уведомена от компетентния орган на Обединено кралство Великобритания (Prudential Regulation Authority) за предстоящо прехвърляне на застрахователен портфейл от “TT Club Mutual Insurance Limited” (със седалище в Обединено кралство Великобритания) към “TT Club BV” (със седалище в Кралство Нидерландия). След прегледа на представените документи, КФН взе решение за изпращане на писмо до националния компетентен орган на Обединено кралство Великобритания, с което уведомява, че не може да даде съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл от “TT Club Mutual Insurance Limited” към “TT Club BV”, тъй като застрахователният портфейл, предмет на прехвърлянето, включва застрахователни договори, покриващи рискове, разположени на територията на Република България, а в КФН не е получена нотификация относно намерението на поемащия застраховател - “TT Club BV”, да извършва дейност на територията на Република България.