Начало / Новини / Какви са сроковете при уреждане на претенции...

Какви са сроковете при уреждане на претенции при застраховките „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Каско“?


Експерти от Комисията за финансов надзор, след анализ на постъпилите в комисията жалби, изготвиха „Наръчник за сроковете при уреждане на претенции съгласно Кодекса за застраховането“, който съдържа лесно достъпна информация относно законоустановените процедури и срокове при уреждането на претенции по договори за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Каско“ на моторно превозно средство. Наръчникът е изготвен с цел улесняване на потребителите във връзка с уреждане на претенциите.
Наръчникът дава отговори на лесно разбираем и достъпен език на най-честите причини за оплакванията на потребителите по отношение на застрахователните услуги. Публикуваният наръчник е в изпълнение на една от основните дейности на Комисията за финансов надзор в политиката й за защита на потребителите - подобряване на информираността на потребителите за небанковите финансови продукти и услуги.
Наръчникът е публикуван на интернет страницата на КФН в раздел „За потребителя“ - „Наръчник за сроковете при уреждане на претенции съгласно Кодекса за застраховането“.