Начало / Новини / Изслушване на ръководството на КФН на заседанието...

Изслушване на ръководството на КФН на заседанието на Комисията по бюджет и финанси от 12.02.2015 г.

На заседанието на Комисията по бюджет и финанси (КБФ) към Народното събрание на Република България, проведено на 12 февруари 2015г., Комисията за финансов надзор (КФН) предостави на присъстващите народни представители презентация за дейността на КФН по надзора на „КТБ” АД, която включва информация относно правомощията, функциите и предприетите действия от страна на КФН спрямо „КТБ” АД.

Комисията за финансов надзор предостави и детайлна информация по възложените й за отговор от КБФ въпроси, зададени от вестник „Капитал” при предходното изслушване на КФН пред Народното събрание на 29 януари 2015г. Ръководството на КФН отговори на всички поставени от народните представители въпроси и питания.

Презентацията и отговорите на въпросите можете да намерите на следния линк:http://www.fsc.bg/Saobshteniya-bg-44

С цел равностойно и еднакво отношение към всички медии и медийни групи, за постигане на максимална прозрачност за дейността ни, както и за повишаване на обществената информираност относно работата и компетентността на КФН, заявяваме нашата готовност да отговорим изчерпателно и на възложените ни за отговор от Комисията по бюджет и финанси, въпроси от страна на вестник „Труд” и агенция ПИК.

Съгласно взетите решения на заседанието на Комисията по бюджет и финанси от днес, отговорите по поставените от вестник „Труд” и агенция ПИК въпроси, ще бъдат представени от ръководството на КФН на следващото заседание на КБФ на 19 февруари 2015г.

Комисията за финансов надзор за пореден път декларира готовността си да отговори на всички зададени въпроси относно законовите си правомощия и дейност, както и заявяваме, че в ежедневната си дейност спазваме най-високите европейски надзорните и регулаторни стандарти.