Начало / Новини / Изпити за придобиване на право за извършване...

Изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или инвестиционен консултант ще се проведат на 28 август и на 4 септември 2010 г.

КФН насрочи дати за провеждане на изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или инвестиционен консултант . Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като брокер ще бъде проведен на 28 август  (събота) 2010 г, а  изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант на 4 септември (събота) 2010 г.
Редът за провеждане на изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или инвестиционен консултант, както и конспектите, са публикувани на интернет страницата на КФН, раздел „Изпити за правоспособност”.

Документите за изпитите, които ще бъдат проведени на 28 август и 4 септември
2010 г., се подават от 1 юни до 30 юни 2010 г. В едномесечен срок КФН се произнася
по заявленията за допускане до съответния изпит и уведомява писмено заявителите за
взетото решение в 7-дневен срок.
Списъкът с допуснатите до изпитите кандидати се поставя на определеното за
целта място в сградата на КФН,  както и на електронната страница на комисията.
Допуснатите до изпит кандидати представят документ за внесена по сметка на
КФН такса (300 лв.) съгласно Тарифата за таксите, събирани от КФН – приложение към чл. 27, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН).