Начало / Новини / Издава се одобрение на УД „Елана Фонд Мениджмънт”...

Издава се одобрение на УД „Елана Фонд Мениджмънт” АД за промяна в Правилата на ДФ „Елана Балансиран Евро Фонд”

Ралица Агайн-Гури, заместник-председател, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност", взе решение, с което се издава одобрение на УД „Елана Фонд Мениджмънт” АД, гр. София, за промяна в Правилата на ДФ „Елана Балансиран Евро Фонд”, приети с решение на Съвета на директорите на УД Елана Фонд Мениджмънт" АД.

Решение №384–ДФ/21.06.2010 г. може да бъде намерено в раздел "Административни документи".