Начало / Новини / Издадено е разрешение за придобиване на акции на “Метрик” АД

Издадено е разрешение за придобиване на акции на “Метрик” АД

Зам.председателят на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” издаде одобрение на “Проучване и добив на нефт и газ” АД да придобие първоначално пряко повече от 10 на сто от акциите от капитала на “Метрик” АД.