Начало / Новини / Издадено е одобрение на “Интерконсултинг”...

Издадено е одобрение на “Интерконсултинг” ЕООД за придобиване на 10% от акциите на „БИК”АД

Зам.-председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”,  издаде одобрение на  “Интерконсултинг” ЕООД да придобие пряко повече от 10 на сто от акциите (съответно гласовете) в общото събрание на “Балканска инвестиционна компания” АД, гр. София.