Начало / Новини / Издадени са одобрение за придобиване на акции на ИП “Метрик” АД

Издадени са одобрение за придобиване на акции на ИП “Метрик” АД

Димана Ранкова, зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” издаде одобрения на Драгомир Николчев, Божидар Григоров и на “Изипей” АД за последващо придобиване на акции от инвестиционен посредник “Метрик” АД,  представляващи участие, което дава на лицата възможност за контрол.
Драгомир Николчев и Божидар Григоров имат одобрение да придобият по 500 броя акции всеки, представляващи по 8,33 на сто от гласовете в общото събрание на  инвестиционен посредник “Метрик”. “Изипей” АД има право да придобие 2 730 броя акции или 45,50 на сто от гласовете в общото събрание на посредника.