Начало / Новини / Издадени са две разрeшения за придобиване на...

Издадени са две разрeшения за придобиване на повече от 10% от “Инвестиционна и финасова компания 7М” АД

Зам.-председателят на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” разреши на Красимир Георгиев да придобие последващо пряко повече от 10 на сто от акциите от капитала на “Инвестиционна и финасова компания 7М” АД. Издадено е разрешение и на Мая Георгиева за придобиване последващо пряко повече от 10 на сто от акциите от капитала на същото дружество.