Начало / Новини / ИНТЕРТРЕВЪЛСЕРВИЗ” АД, гр. София, е отписан от водения от комисията регистър

ИНТЕРТРЕВЪЛСЕРВИЗ” АД, гр. София, е отписан от водения от комисията регистър    Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" Димана Ранкова взе решение за отписване на  “ИНТЕРТРЕВЪЛСЕРВИЗ” АД, гр. София, от водения от комисията регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
Пълния текст на решение 663  може да намерите в раздел “Документи”.