Начало / Новини / Инициатива за преразглеждане на Директивата за застрахователно посредничество

Инициатива за преразглеждане на Директивата за застрахователно посредничество

Европейската комисия предприе инициатива за преразглеждане на Директивата за застрахователното посредничество (2002/92/ЕС) и в тази връзка публикува на своята официалната страница предложение за Директива отменяща Директива 2002/92/ЕС за застрахователното посредничество. Понастоящем тече дискусия по така направеното предложение.

Документите, свързани с предложението могат да бъдат намерени на официалната страница на Европейската комисия:

http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/consumer/mediation/index_en.htm