Начало / Новини / Информация във връзка с Решение на Министерския съвет № 441 от 04.06.2021 г.

Информация във връзка с Решение на Министерския съвет № 441 от 04.06.2021 г.


В изпълнение на Решение на Министерския съвет № 441 от 04.06.2021 г. и публикуван списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) от Министерство на финансите на Съединените американски щати, Комисията за финансов надзор информира, че:
  • няма отношения с лица, включени в списъка по т.1. от Решение на Министерски съвет № 441 от 04.06.2021 г.
  • съобразно своите законови правомощия и действащите регулаторни изисквания съблюдава и е в готовност да съдейства на компетентните органи по т. 1. от Решение на Министерския съвет № 441 от 04.06.2021 г. относно включените в обхвата на извършваните проверки лица.
КФН подчертава, че и занапред в надзорната си практика ще продължи да предприема всички законово регламентирани и необходими мерки за запазване стабилността на капиталовия пазар и на небанковия финансов сектор като цяло, превенция на незаконосъобразни практики, водещи до накърняване на доверието на инвестиционната общност.