Начало / Новини / ИД „ЗЛАТЕН ЛЕВ” АД получи одобрение на програма...

ИД „ЗЛАТЕН ЛЕВ” АД получи одобрение на програма с мерки за привеждане на активите на ИД „ЗЛАТЕН ЛЕВ” АД в съответствие с изискванията на закона

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде  одобрение на  програма с мерки за привеждане на активите на ИД „ЗЛАТЕН ЛЕВ” АД в съответствие с изискванията на закона, приета с решение на Съвета на директорите на управляващо дружество „ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ” АД по Протокол № 03 от 12.01.2007 г.

Пълния текст на решение 147  може да намерите в раздел „Документи”.