Начало / Новини / ИД “ОББ Балансиран Фонд“ АД получи разрешение...

ИД “ОББ Балансиран Фонд“ АД получи разрешение да инвестира до 10 на сто от активите си в акции на “БТК

 Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", издаде разрешение на ИД “ОББ Балансиран Фонд“ АД да инвестира до десет на сто от активите си в акции на “БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” АД при спазване на ограничението общата стойност на инвестициите до 10 на сто да не надвишава 20 на сто от активите на инвестиционното дружество.

 

Пълния текст на решение 39 може да намерите в раздел "Документи".