Начало / Новини / ИД „ОББ Балансиран Фонд” АД получи одобрение...

ИД „ОББ Балансиран Фонд” АД получи одобрение за промяна в Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на ИД „ОББ Балансиран Фонд” АД за промяна в Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите, приети с решение на Съвета на директорите на инвестиционното дружество.

Пълния текст на решение 745 може да намерите в раздел "Документи"