Начало / Новини / ИД “Елана Еврофонд“ АД получи разрешение да...

ИД “Елана Еврофонд“ АД получи разрешение да инвестира до двадесет на сто от активите си в ипотечни облигации на ПЧБ “Тексим” АД и в корпоративни облигации на „Овергаз Инк.” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде разрешение на ИД “Елана Еврофонд“ АД да инвестира до двадесет на сто от активите си в ипотечни облигации на ПЧБ “Тексим” АД и в корпоративни облигации на „Овергаз Инк.” АД, при спазване на ограничението общата стойност на инвестициите до 20 на сто да не надвишава 40 на сто от активите на инвестиционното дружество.

Пълния текст на решение 776 може да намерите в раздел "Документи".