Начало / Новини / ИД “АДВАНС ИНВЕСТ“ АД получи разрешение да...

ИД “АДВАНС ИНВЕСТ“ АД получи разрешение да инвестира до десет на сто от активите си в акции на БТК


Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, разреши на ИД “АДВАНС ИНВЕСТ“ АД да инвестира до десет на сто от активите си в акции на “БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” АД, при спазване на ограничението общата стойност на инвестициите до 10 на сто да не надвишава 20 на сто от активите на инвестиционното дружество.

Пълния текст на решение 29 може да намерите в раздел "Документи".