Начало / Новини / ИД “АДВАНС ИНВЕСТ“ АД получи разрешение да...

ИД “АДВАНС ИНВЕСТ“ АД получи разрешение да инвестира до 20 на сто от активите си в акции на БТК

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде разрешение на ИД “АДВАНС ИНВЕСТ“ АД да инвестира до 20 на сто от активите си в акции на “БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” АД, при спазване на ограничението общата стойност на инвестициите до 20 на сто да не надвишава 40 на сто от активите на инвестиционното дружество.
Пълния текст на решение 377 може да намерите в раздел “Документи”.