Начало / Новини / “Химпродукт” АД - гр. Горна Оряховица е отписано...

“Химпродукт” АД - гр. Горна Оряховица е отписано от регистъра на публичните дружества


Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, взе решение, с което отписва  “Химпродукт” АД - гр. Горна Оряховица от регистъра  на публичните дружества.

Пълния текст на решение 664 може да намерите в раздел "Документи".